ΥΓΡΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΓΡΑ ΠΛΗΝΤΥΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

Κατόπιν επισκέψεως, ο τεχνικός της Οικοχημικής θα σας προτείνει το κατάλληλο απορρυπαντικό από την εξιδικευμένη γκάμας της.
Παρέχεται φάκελος Υγειονομικού με Πιστοποιητικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,

Περιγραφή

Διαθέσιμες συσκευασίες: –